دستورالعمل ارسال خبر برای لینک مسابقات ترنم نور

با سلام           جهت ارسال اخبار قرآنی خود بر روی لینک ترنم نور لطفا فایل زیر را دریافت و موارد ذیل را رعایت فرمائید

جهت دریافت دستورالعمل ارسال اخبار کلیک نمائید

نویسنده نوشته: دبیرخانه