جلسه توجیهی دانش آموزان منتخب قرآنی- پسرانه دوره دوم مشهد

جلسه توجیهی دانش آموزان منتخب قرآنی دبیرستان در رشته های آوایی قرآن، عترت و نماز با حضور آقای علیشاهی معاون پرورشی دبیرستان برگزار شد. در این جلسه آقای علیشاهی توضیحات نهایی در مورد روز مسابقات و نحوه اجرای آن در دارالقران امام حسین (علیه السلام) را دادند و همچنین از دانش آموزان خواستند تمرینات لازم جهت ارائه مناسب در این مسابقات را داشته باشند.

نویسنده نوشته: soltaniyan