منتخبین هفتمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ( سال تحصیلی ۹۹_۹۸ )

اسامی دانش آموزان برتر در هفتمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ( سال تحصیلی ۹۹_۹۸ ) https://noor.tabaar.ir/wp-content/uploads/sites/10/2020/02/منتخبین-مسابقات-قرآنی-ترنم-نور-ویژه-مدارس-دخترانه-دوره-اول-امام-حسین.pdf

نویسنده نوشته: کرامتی پور