برگزاری هشتمین دوره مسابقات قرانی ترنم نور ، رشته قرائت و اذان _ دبیرستان پسرانه دوره اول ( واحد سه )

در روز پنج شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ هشتمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نوردر رشته های قرائت قرآن و اذان به میزبانی دبیرخانه هشتمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور راس ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شد.
برنامه های اجرائی:
پذیرش از شرکت کنندگان توسط دبیرخانه
تلاوت کلام الله مجید توسط دبیر محترم قرآن جناب آقای کاشی الحسینی
عرض خبر مقدم توسط مدیریت محترم دبیرخانه جناب آقای شبانپور
شروع مسابقه اذان و قرائت قرآن

نویسنده نوشته: کرامتی پور