برگزاری دومین جلسه توجیهی مسابقات قرآنی ترنم نور ( دبیرستان دوره دوم _ تربت حیدریه )

ملت ما باید بر تهذیب نفس ،ساختن باطن و تحول به سوی اخلاق الهی متمرکز باشد .مقام معظم رهبری

در روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ دومین جلسه مسابقات قرآنی ترنم نور پیرامون دانش آموزانی که اعلام آمادگی نمودند تشکیل شد در این جلسه میزان آمادگی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و با هماهنگی با مدیریت محترم آموزشگاه و پیگیری معاون پرورشی برای پیشرفت کاری برنامه ریزی صورت گرفت و جدول محتوای مسابقات و موارد مورد نیاز دانش آموزان برای شرکت در مسابقات از طریق فضای مجازی و مدرسه در اختیار آنها قرار گرفت.

نویسنده نوشته: کرامتی پور