برگزاری مسابقات نهج البلاغه مرحله اول (آموزشگاهی)

امام علی علیه السلام می فرماید:

دانش اندک همراه با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل است.

در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه طبق برنامه ریزی و زمانبندی که برای مسابقات توسط معاونت پرورشی صورت گرفته بود مسابقات نهج البلاغه مرحله اول ( آموزشگاهی ) از ساعت ۹ صبح در نمازخانه به صورت پایه ای توسط معاونت پرورشی مدرسه جناب آقای قریشی برگزار گردید و شرکت کنندگان با ارائه کنفرانس از خطبه ۶۳ نهج البلاغه به رقابت پرداختند.

نویسنده نوشته: soltaniyan