برگزاری جلسات کلاسی و آموزشی ترتیل و قرائت مسابقات ترنم نور(دبیرستان دوره اول_شماره ۱)

در روز سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ و در راستای برنامه ریزی هایی که برای حضور مناسب در مسابقات ترنم نور در آموزشگاه انجام می پذیرد،امروز در جلسات متعددی با حضور دبیر محترم قرآن جناب آقای کاشی الحسینی در کلاس های درسی دانش آموزان ،نسبت به آموزش و معرفی آیتم های مورد آزمون در این  مسابقات در بخش ترتیل و قرائت پرداختند .این کلاس ها با توجه به اهمیت ویژه این مسابقات در آموزشگاه در پایه های دیگر نیز در حال انجام می باشد.

نویسنده نوشته: soltaniyan