تشکیل جلسه آنلاین فرهنگی ( دبیرستان دوره دوم _ واحد دو )

هر کس برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد،ثوابی مانند همه آنچه که فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده است ،برای اوست.

روز های یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ و دوشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰  دیدار آنلاین معاونت پرورشی با دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در فضای ادوبی کانکت برگزار گردید. این جلسه پیرامون آشنایی بیشتر با دانش آوزان و توضیح هیئت اخلاص ، توضیح مسابقات قرآنی ترنم نور -یاران شیدایی و تا ثریا و برنامه های موسسه امام حسین(علیه السلام ) برگزار شد.

نویسنده نوشته: کرامتی پور