تشکیل ستاد مسابقات ترنم نور (دبیرستان دوره دوم _ واحد دو)

کتاب قرآن را که باز میکنی، با نوری از علم و ایمان مواجه می شوی که اگر به آن بها داده و آن را به وجودت راه دهی، این نور هم وجودت را روشنایی خواهد بخشید و تو را به اوج خواهد رساند.

روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور مدیریت محترم پیرامون چگونگی برگزاری مسابقات قرآن اداره و ترنم نور ، هماهنگی با دبیران محترم ، چگونگی شرکت دانش آموزان در مسابقات ، تشکیل کلاسهای قرآنبرگزار گردید.

نویسنده نوشته: کرامتی پور