حضور معاونت پرورشی در کلاس های پایه دهم و یازدهم جهت تبیین کلاس های قرآنی (دبیرستان دوره دوم _ واحد دو)

قرآن کتاب راهنماییست که می تواند انسان را از فرش به عرش برساند، قران همان نور هدایتیست که می تواند آدمی را متحول ساخته و از اون انسانی بهتر بسازد، انسانی که در جهان هستی مفیدتر و تاثیرگذارتر است.

روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ معاونت محترم پرورشی سرکار خانم حافظی در کلاسهای پایه دهم و یازدهم جهت بیان نکات مهم در زمینه مسابقات قرآن ، بیان شرایط شرکت در مسابقات قرآنی و اعلام زمان شروع کلاسهای قرآنی حضور یافتند.

نویسنده نوشته: کرامتی پور