استقبال دبیرخانه مسابقات از دانش آموزان عزیز قرآنی (دبیرستان دخترانه دوره اول _ واحد یک )

عزیزان من قرآن، ضامن سعادت ماست؛ قرآن، ضامن بقاى جمهورى اسلامى و همه چیز ماست. خوشا به حال ملت ما اگر قرآن و عترت را با هم داشته باشند؛ کوشش کنید با هم داشته باشید. ملت هاى دیگر هم خدا کند گرایش پیدا کنند، تا قرآن و عترت با هم باشند که این دو از هم جدا شدنى نیستند. مقام معظم رهبری

روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ همزمان با آغاز نهمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ، دبیرخانه این مسابقات با نوای قرآنی و پذیرایی از دانش آموزان شرکت کننده در این دوره از مسابقات استقبال به عمل آورد.

و در ادامه تمامی دانش آموزان قرآنی راس ساعت های مشخص شده برای هر آموزشگاه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی راهی کلاس های تخصصی مسابقات شدند.

نویسنده نوشته: کرامتی پور