سئوالات متداول

سوالات متداول مدارس در زمینه مسابقات ترکم نور

۱. لیست اسامی منتخبین مدارس چگونه ارسال شود؟

 

جهت ارسال لیست اسامی دانش آموزان به همراه عکس پس از دریافت فایل نمونه که در قسمت فرم های سایت ترنم نور قرار داده شده است و تکمیل آن به ایمیل دبیر خانه به آدرس الکترونیکی modir.rb3@chmail.ir ارسال نمایید.