تماس با ما

pic-6

دبیر خانه مسابقات(دختران):

دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین (ع) شماره یک

مشهد وکیل آباد ۷۰-بلوار شهید برونسی –بعد از مجتمع شهید رفیعی

تلفن تماس :   ۵۰۹۸۹۰۳  – ۰۵۱۳ 

آدرس ایمیل دبیرخانه( دختران ):  modir.rg1@chmail.ir

دبیر خانه مسابقات(پسران):

دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین (ع) شماره سه

آدرس : میدان امام حسین(ع)خیابان خواجه ربیع سه ، ۲۰ متری بلال ، انتهای بلال ۲

تلفن: ۷۳۲۴۴۴۶۳ – ۷۳۴۰۷۸۱۳ – ۰۵۱۳

آدرس سایت دبیرخانه:  noor.tabaar.ir

آدرس ایمیل دبیرخانه ( پسران ):   modir.rb3@chmail.ir