برگزاری مسابقات اذان مرحله اول (آموزشگاهی)

امام علی (ع ) می فرمایند:  اذان گویان ، روز قیامت با سرافرازی و سربلندی محشور می شوند.   در روز شنبه ۲۲ آبان ماه طبق برنامه ریزی و زمانبندی که برای مسابقات توسط معاونت پرورشی صورت گرفته بود مسابقات اذان مرحله اول {آموزشگاهی} از ساعت ۹ صبح در نمازخانه به صورت پایه ای با […]

اثر گوش دادن و خواندن قرآن کریم

روایاتی درباره‌ی گوش دادن به قرآن : قرآن، نوری است که به هر چه بتابد، چه کم چه زیاد، آن را نورانی می کند. به همین دلیل است که قرآن، در کنار سفارش به خواندن کتاب خدا، افراد را به گوش دادن آن هم تشویق نموده است. مراتب بهره گیری از قرآن متفاوت است: نظر […]