برگزاری مسابقات نهج البلاغه مرحله اول (آموزشگاهی)

امام علی علیه السلام می فرماید: دانش اندک همراه با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل است. در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه طبق برنامه ریزی و زمانبندی که برای مسابقات توسط معاونت پرورشی صورت گرفته بود مسابقات نهج البلاغه مرحله اول ( آموزشگاهی ) از ساعت ۹ صبح در نمازخانه به صورت پایه […]

اطلاعیه برگزاری مسابقات نهج البلاغه مرحله اول

اطلاعیه برگزاری مسابقات نهج البلاغه مرحله اول   قابل توجه دانش آموزان ثبت نام شد ه در رشته نهج البلاغه : مسابقات نهج البلاغه در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه  از ساعت ۹ صبح در نمازخانه آغاز  خواهد شد . شرکت کنندگان باید راس ساعت اعلام شده حضور به هم رسانند وبه مدت ۵ دقیقه […]