برگزاری جلسات آموزش تخصصی و رفع اشکال قرآن متوسطه دوره دوم نیشابور

وقال ربکم ادعونی استجب لکم  “پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم” با توجه به برکات قرآن کریم در جوامع اسلامی و در زندگی شخصی و همچنین تاکیدات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری برای داشتن زندگی اسلامی و متکی به قرآن کریم از نیمه‌ی بهمن ماه جلساتی در جهت […]