الگوی قرائت ویژه نهمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور_ دبیرستان های دخترانه ( دوره اول )

دانلود الگوی ترتیل استاد پرهیزکار

دانلود الگوی ترتیل استاد خلیل الحصری

دانلود الگوی ترتیل استاد عبدالباسط

دانلود الگوی ترتیل استاد منشاوی

نکته : موارد آزمون ترتیل مسابقات قرآنی ترنم نور ( دبیرستان های دوره دوم ) از ۱۰ جزء اول قرآن کریم می باشد.

نویسنده نوشته: کرامتی پور