هماهنگی با داوران قرآنی

مقام معظم رهبری : این قرآن حبل الهى است؛ ریسمان مستحکم الهى است که اگر به آن چنگ زدیم، لغزش و افتادن و گم شدن و اینها دیگر در آن نیست.

شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ معاونت محترم پرورشی سرکار خانم کریمی با داوران یازدهمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور جهت هماهنگی و برنامه ریزی های لازم تماس گرفتند.

(دبیرخانه مسابقات قرآنی ترنم نور. دبیرستان دوره اول دخترانه واحد ۲ امام حسین علیه السلام)

نویسنده نوشته: shamloo