انتخاب برترین های آموزشگاه

 

انتخاب برترین های مدرسه – یازدهمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

با همکاری دبیر قرآن و معاون پرورشی از بین دانش آموزان علاقمند و شرکت کننده در یازدهمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور در مرحله درون آموزشگاه ، مسابقات بصورت شفاهی و روخوانی برگزار شـد و لیست نهایـی دانش آموزان شرکت کننده  طبق سنـوات گذشته طی فرم شماره ۱ به دبیرخانه ارسال گردید.

(متوسطه دوره اول دخترانه سرخس)

 

 

نویسنده نوشته: shamloo