اعلام برنامه مسابقات قرآنی آموزشگاهی (مرحله اول)

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن      شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت      چو خورشید فروزان است قرآن

قابل توجه دانش آموزان عزیز برنامه مسابقات قرآنی مرحله اول (آموزشگاهی ) به  شرح ذیل برگزار خواهد شد.

قرائت قرآن                     ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰

اذان                              ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

مفاهیم قرآنی                    ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰

نهج البلاغه                      ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰

صحیفه سجادیه                  ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰

احکام                             ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰

مداحی                            ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰

ترتیل قرآن                       ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

حفظ قرآن                         ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۰

تذکرات:

– مسابقات قرائت قرآنی و اذان طبق الگوی تلاوت در روزهای پنج شنبه و شنبه مورخ ۲۰ و ۲۲  آبان ماه  ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح به صورت حضوری در نمازخانه مدرسه برگزار خواهد شد.

– مسابقات مفاهیم، صحیفه سجادیه ، نهج البلاغه به صورت کنفرانسی از جزوه ای که  داخل کانال پیام رسان سروش مدرسه بارگذاری شده  به مدت ۵ دقیقه  می باشد و طبق برنامه و زمانبندی ارائه شده در نمازخانه آموزشگاه برگزار خواهد شد.

– مسابقه احکام  از جزوه ای که در کانال پیام رسان سروش مدرسه بارگذاری می گردد در روز شنبه ۲۷ آبان ماه به صورت پایه ای برگزار خواهد شد.

– مسابقات ترتیل از ۵ جزء اول  قرآن کریم برگزار می گردد.

– مسابقات حفظ قرآن به تفکیک پایه ای و به شرح ذیل به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

* حفظ پایه هفتم از آیه ۱ الی ۳۷ سوره بقره

* حفظ پایه هشتم از آیه ۵۸ الی ۸۳ سوره بقره

* حفظ پایه نهم از آیه ۹۴ الی ۱۱۹ سوره بقره

– مسابقات مداحی به صورت ضبط شده و به مدت ۷ دقیقه به آیدی معاونت پرورشی مدرسه ارسال گردد.

نویسنده نوشته: soltaniyan