برگزاری مسابقات اذان مرحله اول (آموزشگاهی)

امام علی (ع ) می فرمایند:

 اذان گویان ، روز قیامت با سرافرازی و سربلندی محشور می شوند.

 

در روز شنبه ۲۲ آبان ماه طبق برنامه ریزی و زمانبندی که برای مسابقات توسط معاونت پرورشی صورت گرفته بود مسابقات اذان مرحله اول {آموزشگاهی} از ساعت ۹ صبح در نمازخانه به صورت پایه ای با حضور مدیریت محترم آقای شبانپور و معاونت پرورشی آقای قریشی برگزار گردید و شرکت کنندگان با صدای زیبایشان به رقابت پرداختند.

ضمنا تعداد ۳۸ نفر از دانش آموزان در این رشته  شرکت نمودند که در روز های آتی نفرات برتر این مرحله اعلام خواهد شد.

نویسنده نوشته: soltaniyan