برگزاری مسابقات قرآنی در بخش ترتیل (آموزشگاهی)

فی قولِهِ تعالى: «وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتیلاً»: بَیِّنْهُ تِبیانا، ولا تَنثُرْهُ نَثرَ البَقْلِ، ولا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعرِ، قِفُوا عندَ عَجائبهِ، حَرِّکُوا بهِ القُلوبَ، ولا یَکُن هَمُّ أحَدِکُم آخِرَ السُّورَهِ.

پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم – درباره آیه «و رتّل القرآن ترتیلاً»- فرمودند: قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را مانند تخم علف، مپاش و همچون شعر به شتاب و بریده و بریده مخوان. در شگفتیهایش درنگ کنید، دلها را با آن به تپش و حرکت درآورید و همه کوشش شما این نباشد که به آخر سوره برسید.

 

در روز دوشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۰ طبق برنامه ریزی و زمانبندی که برای مسابقات توسط معاونت پرورشی صورت گرفته بود مسابقات ترتیل مرحله اول ( آموزشگاهی ) از ساعت ۹ صبح در محل  نمازخانه به صورت پایه ای توسط معاونت پرورشی آقای قریشی برگزار گردید .

نویسنده نوشته: soltaniyan