تشکیل گروه مسابقات قرآنی ترنم نور (دبیرستان دوره دوم _ واحد دو )

خدای تعالی کتابی راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت پس راه خوبی را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جوید تا به مقصد برسید.

روز شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰ با هدف هماهنگی بیشتر پیرامون نهمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ، گروه مسابقات قرآن ترنم نور در پیام رسان سروش تشکیل گردید. در این گروه ارائه نکات داوری و اطلاع رسانی سریع تر نکات لازم مسابقات و همچنین فایل های مسابقات بارگزاری میگردد.

نویسنده نوشته: کرامتی پور