تماس تلفنی دبیرخانه مسابقات قرآنی ترنم نور با رابطین قرآنی

خانه اى که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند.
در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱ معاونت محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم نصیری با رابطین قرآن مدارس دبیرستان دوره اول و دوم در مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی تماس گرفتند و ضمن خداقوت به همکاران محترم در رابطه با شیوه نامه این دوره از مسابقات نکاتی را یاد آوری نمودند.

نویسنده نوشته: rajabi